• Telefon:

    663 628 653

  • Email:

    biuro@profectus.com.pl

  • Napisz do Nas

BHP w szkołach – zmiana przepisów

W dniu 29.11.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Szkoły będą miały czas na przygotowanie się do zmian do  1 marca 2019 roku.

Najważniejsze zmiany wskazane w rozporządzeniu:

  • wprowadzenie obowiązku rejestrowania wyjść grupowych,
  • zapewnienie uczniom miejsca na pozostawienie podręczników oraz przyborów,
  • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej wszystkich pracowników,
  • długość przerw ustalana po konsultacjach z radą rodziców oraz samorządem uczniowskim.