• Telefon:

    663 628 653

  • Email:

    biuro@profectus.com.pl

  • Napisz do Nas

COVID-19 VS. PN-ISO 45001: kontekst organizacji

Zaczynamy mikro serię edukacyjną COVID-19 VS. PN-ISO 45001!

Dla tych, którzy próbują zrozumieć normę i jej wymagania, a modelem uproszczonym chcemy wytłumaczyć jak to działa.

Podkreślamy – to model uproszczony! Na tym nie zbudujesz dobrze funkcjonującego systemu!

Czyli kontekstem organizacji będzie otoczenie, na które składają się czynniki i procesy. Oddziaływanie otoczenia na organizację może być bezpośrednie i pośrednie. Identyfikując czynniki wewnętrzne i zewnętrzne organizacja powinna brać pod uwagę nie tylko te o charakterze negatywnym, ale również pozytywnym. Czyli takie, które w istotny sposób będą wpływały lub mogą wpływać na system zarządzania BHP.

Norma wymaga, aby organizacja ustaliła istotne strony zainteresowane, ich potrzeby i oczekiwania. Oraz wskazała, które z tych potrzeb i oczekiwać stanowią lub mogą stanowić wymaganie prawne.
A zgodnie z definicją stroną zainteresowaną (inaczej interesariuszem) jest osoba lub organizacja, która może mieć wpływ na decyzje lub działania, podlegać ich wpływom lub która postrzega siebie za podlegające wpływom decyzji lub działań.

Pamiętaj – podstawową stroną zainteresowaną są pracownicy oraz ich przedstawiciele.