• Telefon:

  663 628 653

 • Email:

  biuro@profectus.com.pl

 • Napisz do Nas
bhp wrocław

Nowe wymagania bezpieczeństwa przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących zostało podpisane.

Ma ono zapewnić operatorom bezpieczne warunki pracy, uwzględniając specyfikę wykonywanego zawodu.

Nowe rozporządzenie będzie regulowało między innymi kwestię czasu pracy operatora – maksymalnie 8 godzin na dobę.

Dodatkowo niedopuszczalne będzie obsługiwanie żurawia, jeżeli temperatura w kabinie żurawia jest niższa niż 18°C albo wyższa niż 28°C.

Wprowadzony zostanie obowiązek wyposażenia żurawia między innymi  w:­

 • urządzenie umożliwiające odczytanie wartości temperatury w kabinie,­
 • urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru na wysokości wysięgnika żurawia,­
 • urządzenia komunikacyjne umożliwiające operatorowi łączność z sygnalistą,­
 • sygnalizator dźwiękowy przeznaczony do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z przemieszczaniem ładunku.

Wprowadzone zostaną również szczegółowe wytyczne w zakresie transportu ładunku (z uwzględnieniem warunków atmosferycznych) oraz jego przytrzymywania przez hakowego.

Ponadto należy zapewnić:

 • windę lub inną drogę dotarcia (pomost łączący budynek z żurawiem) przy żurawiach, w których kabina usytuowana jest na wysokości równej 80 m lub wyższej,
 • książkę dyżurów w każdym żurawiu, którą ma prowadzić operator,
 • system zrozumiałej komunikacji pomiędzy sygnalistą i hakowym,
 • instrukcję bezpieczeństwa prac transportowych,
 • instrukcję ewakuacji z kabiny żurawia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: wyposażenia kabiny żurawia oraz oświetlenia terenu pracy żurawia, które wchodzą w życie po 6 miesiącach, obowiązku zapewnienia windy lub innej formy dotarcia do kabiny żurawia które wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy.

Okresy przejściowe wprowadzono, by umożliwić przedsiębiorcom i pracownikom przygotowanie się do wprowadzenia w życie nowych przepisów.