• Telefon:

    663 628 653

  • Email:

    biuro@profectus.com.pl

  • Napisz do Nas

Sejm uchwalił pakiet MŚP

W dniu 5.11.2018r. Sejm uchwalił pakiet MŚP, czyli zestaw ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców.

Przygotowany pakiet obejmuje również bezpieczeństwo i higienę pracy.

Likwiduje on obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS.

Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca – jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS – nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.

Obniżamy również koszty funkcjonowania pracodawców – likwidujemy m.in. obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników. Podnosimy – ponad dwukrotnie – limit pracowników, do którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalistów od BHP– komentuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj.

Wcześniej Państwowa Inspekcja Pracy wystąpiła z postulatem, w którym opowiedziała się przeciw ograniczeniu szkoleń okresowych BHP.  Podobną opinię wyraziły organizacje związkowe, eksperci z CIOP-PIB oraz Pracodawcy RP.

Czy takie zmiany nie wpłyną na bezpieczeństwo pracowników?