• Telefon:

    663 628 653

  • Email:

    biuro@profectus.com.pl

  • Napisz do Nas

Akta osobowe – zmiana sposobu prowadzenia

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia akt osobowych. Ustawa przewiduje, że pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia. Dla pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. […]

BHP przy produkcji filmowej

Oferujemy realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej, w tym: pełnienie funkcji koordynatora bhp, konsultacje w zakresie planowanych zabezpieczeń zbiorowych i środków ochrony indywidualnej, konsultacje w zakresie prac niebezpiecznych (konsultacje branżowe), nadzór na planie filmowym, opracowanie planu zabezpieczeń […]

Uczelnie i nowe przepisy BHP

Od 3 listopada 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. poz. 2090). Rozporządzenie określa obowiązki rektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach realizacji obowiązków dotyczących zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych […]

BHP w szkołach – zmiana przepisów

W dniu 29.11.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Szkoły będą miały czas na przygotowanie się do zmian do  1 marca 2019 roku. Najważniejsze zmiany wskazane w rozporządzeniu: wprowadzenie obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, […]

Sejm uchwalił pakiet MŚP

W dniu 5.11.2018r. Sejm uchwalił pakiet MŚP, czyli zestaw ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców. Przygotowany pakiet obejmuje również bezpieczeństwo i higienę pracy. Likwiduje on obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą […]

bhp wrocław

Nowe wymagania bezpieczeństwa przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących zostało podpisane. Ma ono zapewnić operatorom bezpieczne warunki pracy, uwzględniając specyfikę wykonywanego zawodu. Nowe rozporządzenie będzie regulowało między innymi kwestię czasu pracy operatora – maksymalnie 8 godzin na dobę. Dodatkowo niedopuszczalne będzie obsługiwanie żurawia, jeżeli temperatura w kabinie żurawia jest niższa niż […]